Nasz zespół

Nasz zespół

img-responsive

Mariusz Spyra


Prezes Zarządu
img-responsive

Ewa Spyra-Tytuła


Prokurent
img-responsive

Krystyna Spyra


Dyrektor Finansowy
img-responsive

Dagmara Wałach

Asystent
Biura Zarządu
img-responsive

Piotr Warszawski

Koordynator
robót budowlanych
img-responsive

Patryk Tytuła

KOORDYNATOR
ROBÓT BUDOWLANYCH
img-responsive

Mirosław Palka

Koordynator
Robót Budowlanych
img-responsive

Wiesława Wciślik


Główna księgowa
img-responsive

Julia Dziembowska

Asystent
działu budowlanego