TAURON Pyskowice

TAURON Pyskowice

Składnica Akt

Remont budynku na potrzeby składnicy akt wraz z zapleczem biurowym dla TAURON Dystrybucja S.A. w Pyskowicach.