Przedszkole

Budowa przedszkola w gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, fotowoltaiczną, oraz przyłączem wod.-kan., kanalizacją opadową, zbiornikiem rozsączającym, parkingiem, murem oporowym, placem zabaw, komunikacją wewnętrzną, zjazdem z drogi gminnej i powiatowej.