Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Centrum KUltury i Sztuki im. Ady Sari

Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców – elewacja wentylowana z płyt Linea.